Brandoverslagberekening

U heeft of huurt een gebouw, of laat een pand bouwen of aanbouwen in een reeds bestaande buurt. Er zijn regels van toepassing die voorkomen dat wanneer er zich onverhoopt een brand voordoet, deze zich via de buitenlucht snel van het ene naar het andere gebouw, of van de ene naar de andere verdieping kan verspreiden. De uitbereiding van brand via de buitenlucht heet brandoverslag. Onder bepaalde omstandigheden is het risico op brandoverslag groter. Het Bouwbesluit stelt dan dat de gevel, ramen, deuren en het dak minimaal twintig, dertig of zestig minuten bestand moeten zijn tegen brand.

TINS kan middels een brandoverslagberekening voor u nagaan of uw pand of aanbouw volgens de regels van het Bouwbesluit voldoende afstand heeft tot de erfgrens en omliggende panden. Ook bekijken wij of de gevel- en dakopeningen zo geplaatst zijn dat zij voldoende afstand hebben tot elkaar en tot de gevelopeningen van omliggende of aangrenzende bouw. Blijkt de afstand tussen de bebouwing of de gevelopeningen te klein, dan adviseren wij u hoe u dit op een veilige manier kunt oplossen met brandwerende ramen, deuren, gevelbekleding, dakbedekking, of door eventueel het ontwerp aan te passen. Waar deze aanpassingen volgens onze expert niet nodig zijn, kunnen wij dit voor u verantwoorden. Zo kunt u met een brandoverslagberekening een hoop geld besparen.

Wanneer de afstand tussen nieuwbouw en oudbouw in uw ontwerp afdoende is, dan is een brandoverslagberekening meestal niet noodzakelijk. Vraag ons gerust of een brandoverslagberekening voor uw situatie gewenst is.

Brandoverslagberekening volgens NEN 6068 H2

TINS kan voor u een brandoverslagberekening maken volgens de gestandaardiseerde NEN 6068 onderzoek norm. Deze norm maakt onderscheid tussen horizontale- en verticale brandoverslag.

Horizontale brandoverslag

Met horizontale brandoverslag bedoelen we de overslag van brand via de buitenlucht naar naastgelegen ruimtes in eenzelfde gebouw, of in een naastgelegen pand.

U kunt zich voorstellen dat bij het plaatsen van een niet brandwerend raam recht tegenover een ander niet brandwerend raam met een kleine afstand ertussen, het risico op brandoverslag erg groot is. Om dit op te lossen kan het raam niet, of op een andere plek in het ontwerp geplaatst worden. Misschien is het voldoende om het raam van brandwerend materiaal te maken. Een brandoverslagberekening biedt u hierover duidelijkheid.

Verticale brandoverslag

Met verticale brandoverslag, bedoelen we de overslag van brand via de buitenlucht naar een bovengelegen ruimte in hetzelfde pand.  Bij het inschatten van het risico op verticale brandoverslag moet er onder andere rekening gehouden worden met naar voren of naar achter hellende gevels.

Wanneer het gebouw lager is dan twintig meter, de ruimten in het gebouw niet hoger zijn dan drie meter, de gevelopeningen meer dan een meter boven elkaar geplaatst zijn, de verhouding van het oppervlak van de gevelopeningen ten opzichte van het vloeroppervlak van de brandruimte groter is dan vijftien procent en het pand geen slaapfuncties heeft, dan is een verticale brandoverslagberekening meestal niet nodig. 

Brandoverslagberekening door TINS

TINS kan voor u nagaan of een brandoverslagberekening noodzakelijk is. Mocht uit de gegevens blijken dat een brandoverslagberekening in uw situatie nodig is, dan berekenen wij hoe lang het duurt voordat een brand via de buitenlucht overslaat op een ander pand of op een andere ruimte. Wanneer blijkt dat er (brandwerende) aanpassingen nodig zijn, dan bedenken wij voor u een kostenefficiënte oplossing waarmee u zeker aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet.

Nog een laatste tip: Hoe eerder in het ontwerpproces u TINS consulteert, hoe beter wij in staat zijn om onnodig dure aanpassingen te voorkomen die noodzakelijk zijn om het gewenste niveau van brandveiligheid te behalen.

Neem contact op voor meer informatie of een brandoverslagberekening door TINS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *