Nieuw controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs

Comments off.

Vanaf 1 juli 2016 is er een nieuw controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs van kracht verklaard. Dit is vastgelegd in Technisch ...

Lees meer

Digitaal logboek voor de (half)jaarlijkse inspectie

Comments off.

De laatste revisietekeningen, een door de overheid ondertekend Programma van Eisen, de testlijsten, et cetera. Het zijn documenten die op orde ...

Lees meer

No Comments

Lees meer