UPD sprinklerinstallatie – Uitgangspuntendocument

U heeft geconstateerd dat voor uw (toekomstige) bedrijfs- of opslagruimte een sprinklerinstallatie nodig is. Dit om het benodigde beschermingsniveau tegen brand te bereiken.

Er zijn meerdere soorten sprinklerinstallaties met verschillende toepassingsmogelijkheden. Het is belangrijk dat u de juiste sprinklerinstallatie op een goede manier laat ontwerpen en installeren. De problemen kunnen namelijk onoverkomelijk zijn, wanneer de installatie niet doeltreffend werkt bij brand.

Daarom zijn er veel partijen die richtlijnen hebben opgesteld waaraan een sprinklerinstallatie moet voldoen. Denk aan de overheid, uw verzekeraar en de brandweer. Het kan zijn dat u verplicht bent om voor uw sprinklerinstallatie een Uitgangspuntendocument (UPD) te laten schrijven.

In een UPD staat omschreven welk type sprinklerinstallatie voor uw bedrijf geschikt is met daarbij alle voorwaarden waar het ontwerp en de aanleg van de sprinkler aan moet voldoen. Een uitgangspuntendocument is niet in alle gevallen noodzakelijk, maar wel aan te bevelen.

Waarom een UPD Sprinklerinstallatie?

Er kan schade aan mensen en middelen ontstaan wanneer uw sprinklerinstallatie niet afdoende in staat is een beginnende brand te beperken of te blussen. Om dit te voorkomen zijn er veel belangrijke regels waarmee u rekening moet houden bij het kiezen, ontwerpen, monteren en onderhouden van uw installatie. Als u dat niet doet, dan kan uw installatie worden afgekeurd. Het is vaak erg duur om een sprinklerinstallatie achteraf aan te passen of zelfs te vervangen.

Met een UPD van TINS kunt u dit voorkomen. Hierin staat welke brandpreventiemaatregelen en installaties voor uw omstandigheden de beste keuze zijn om tot het gewenste brandveiligheidsniveau te komen en daarbij aan de eisen van uzelf en derden te voldoen. TINS kijkt hierbij niet alleen naar de situatie zoals deze nu is, maar anticipeert op de doelen die u al in het vooruitzicht hebt. Zo verzekert u uzelf ervan dat de in het UPD voorgestelde maatregelen ook in de nabije toekomst nog afdoende zijn.

Werkwijze opstellen UPD

Als UPD opsteller inventariseert de professional van TINS:

  • Wat uw gewenste brandveiligheidsniveau is.
  • De specificaties van uw gebouw.
  • Op welke manier u het pand gebruikt en in de toekomst wilt gaan gebruiken.
  • Welke risico’s uw medewerkers, pand, inventaris en bedrijfsprocessen lopen met betrekking tot het uitbreken van brand en het uitbreiden van brand en rook.
  • Welke wetgeving op uw bedrijfssituatie van toepassing is.
  • Welke richtlijnen uw verzekeraar hanteert.
  • Aan welke eisen van de (lokale)brandweer uw installatie moet voldoen.

Al deze informatie gebruiken wij om uw UPD op te stellen. U kunt het door ons opgestelde UPD laten controleren door een onafhankelijke inspectie-instelling alsmede door iemand van de brandweer.

Verschil Uitgangspuntendocument (UPD) en Programma van Eisen (PVE)

Met een Uitgangspuntendocument en een Programma van Eisen wordt in de volksmond hetzelfde bedoeld. Beide documenten dienen hetzelfde doel en bevatten dezelfde informatie. Als het gaat om sprinklerinstallaties dan gebruiken onze vakgenoten echter de naam ‘Uitgangspuntendocument’ en als het gaat om brandmeldinstallaties gebruiken zij de naam ‘Programma van Eisen’. 

TINS uw UPD opsteller

Het opstellen van een UPD is voor TINS dagelijks werk. Toch is iedere situatie anders en dat houdt ons scherp. De adviezen in uw UPD worden door ons duidelijk omschreven en goed onderbouwd. Wij zoeken voor u de best passende en voordeligste oplossing.

Een UPD heeft alleen waarde, wanneer het actueel is. Na elke verbouwing of verandering van de bedrijfsprocessen moet er gecontroleerd worden of het UPD nog past bij de nieuwe situatie. TINS kan deze controle desgewenst voor u uitvoeren.

Neem contact op als u een UPD wilt laten opstellen of controleren door TINS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *